gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Kötelező képzés nevelőszülőknek
Nevelőszülői Hálózat 


A Fejér Megyei  Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózata otthont ad minden olyan gyermeknek, akinek a családja átmenetileg nem tudja biztosítani a gyermek alapvető szükségleteit, vagy veszélyezteti további fejlődését. Ilyenkor segítséget nyújtunk a gyermek biztonságos elhelyezéséhez, megkeressük számára azt a nevelőcsaládot, aki  leginkább illik a személyiségéhez. A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek.
A nevelőszülő tevékenységét a gyermekvédelmi törvényben meghatározott nevelőszülői jogviszonyban végzi, nevelőszülői hálózat keretében.

Tevékenységeink:
 A szakmai szolgáltató és hatósági döntést előkészítő feladatokhoz beszámolók, javaslatok készítése.
 Az alapellátásban tovább nem tartható, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek nevelőcsaládba helyezése.
 A nevelőcsaládnál elhelyezett gyermekek gondozásának, fejlődésének figyelemmel kísérése.
 A nevelőcsalád segítése és ellenőrzése a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, valamint szakmai tevékenysége ellátásában.
 A nevelőcsaládok szakmai tanácsadással, családgondozással, utógondozással való segítése.
 Új nevelőszülők kiválasztása, nevelőszülői tanfolyamon való felkészítése.
 Nevelőszülők folyamatos továbbképzésének biztosítása.
 A gyermek és vérszerinti családja között a kapcsolattartás koordinálása, amennyiben lehetőség van rá, a gyermekek családjukba történő visszagondozása.
 A gyermek érdeke és szükséglete szerint örökbe adásra felkészítése, örökbe adásának segítése.
 Nyilvántartások vezetése.
 Szaktanácsadás.
 Gyermekek személyiség állapotának felmérése.
 Rendezvények szervezése.

Ellátottak köre: 0-24 éves korosztály
Munkatársaink:
• nevelőszülői tanácsadók
• gyógypedagógus
•nevelőszülők, gyermekgondozók
• gyermekvédelmi ügyintéző


Állandó rendszeres programjaink:
 Nevelőszülők éves továbbképzése évi két alkalommal
 Nevelőszülői klub működtetése kéthavonta
 Esetmegbeszélések
 Közösségépítő rendezvények: gyermeknap, karácsony, farsang

  

Ki lehet nevelőszülő?
Kötelező képzés nevelőszülőknek 
Gyermeknapi rendezvények 
Karácsony 
Farsang 
Nevelőszülői klub